Zarządzenie nr 202/2020

z dnia 09-11-2020 Rektora UŚ w sprawie realizacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach programu pn.: „Inicjatywa doskonałości badawczej”, finansowanego ze zwiększonej subwencji, będącej wynikiem udziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: mb, 16.11.2020