Zarządzenie nr 20/2021

z dnia 03-02-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi Office365 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 105/2016 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: mb, 08.02.2021