Zarządzenie nr 20/2015

z dnia 30-01-2015 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 29/2015 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 05.02.2015