Zarządzenie nr 20/2009

z dnia 27-03-2009 Rektora UŚ w sprawie zmiany zasad premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 103/2012 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 7/2004 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 103/2020

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 14.07.2020

Wprowadził: dk, 02.04.2009