Zarządzenie nr 20/2008

z dnia 23-04-2008 Rektora UŚ zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo – dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009