Zarządzenie nr 201/2021

z dnia 23-11-2021 Rektora UŚ . w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 24.11.2021