Zarządzenie nr 201/2020

z dnia 09-11-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 199/2018 * Zarządzenie nr 70/2019 * Zarządzenie nr 183/2020 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: mb, 16.11.2020