Zarządzenie nr 201/2018

z dnia 21-12-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-01DD/17-00 z dnia 15 marca 2018r, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 14.01.2019