Zarządzenie nr 200/2021

z dnia 22-11-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 117/2019 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 22.11.2021