Zarządzenie nr 199/2021

z dnia 18-11-2021 Rektora UŚ w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz treningu w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: dk, 18.11.2021