Zarządzenie nr 199/2018

z dnia 21-12-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 70/2019 * Zarządzenie nr 183/2020 * Zarządzenie nr 201/2020 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 16.11.2020

Wprowadził: ns, 27.12.2018