Zarządzenie nr 198/2021

z dnia 17-11-2021 Rektora UŚ w sprawie realizacji projektu pn.:VIR Virtual Gallery, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Treść:

Dostarczył: Klaudia Świerc

Wprowadził: dk, 19.11.2021