Zarządzenie nr 198/2018

z dnia 17-12-2018 Rektora UŚ w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz określenia zasad i trybu jej działania.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 5/2019 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 14.01.2019

Wprowadził: ns, 17.12.2018