Zarządzenie nr 197/2021

z dnia 16-11-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania.
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 72/2018 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 18.11.2021