Zarządzenie nr 197/2018

z dnia 14-12-2018 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 17.12.2018