Zarządzenie nr 196/2020

z dnia 03-11-2020 Rektora UŚ w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni oraz adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 33/2021 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 03.11.2020