Zarządzenie nr 196/2018

z dnia 14-12-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczanie", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 184/2018 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 17.12.2018