Zarządzenie nr 195/2021

z dnia 15-11-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi Google Workspace w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Mateusz Ponicki

Wprowadził: dk, 16.11.2021