Zarządzenie nr 195/2020

z dnia 02-11-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 04.11.2020