Zarządzenie nr 195/2018

z dnia 14-12-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna.”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 183/2018 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 96/2019 * Zarządzenie nr 113/2019 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 03.09.2019

Wprowadził: ns, 17.12.2018