Zarządzenie nr 194/2021

z dnia 09-11-2021 Rektora UŚ w sprawie ustalenia zasad prowadzenia i publikacji czasopism naukowych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: dk, 12.11.2021