Zarządzenie nr 193/2021

z dnia 08-11-2021 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2022 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 09.11.2021