Zarządzenie nr 193/2018

z dnia 28-11-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 46/2018 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 29.11.2018