Zarządzenie nr 192/2012

z dnia 21-12-2012 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: dk, 27.12.2012