Zarządzenie nr 19/2008

z dnia 09-04-2008 Rektora UŚ utworzenia Studiów Podyplomowych Przeciwdziałania Przestępczości Zorganizowanej, Gospodarczej, Korupcyjnej i Terrorystycznej.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009