Zarządzenie nr 189/2020

z dnia 27-10-2020 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów zabezpieczeń w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 179/2020 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 9/2021 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: dk, 28.10.2020