Zarządzenie nr 189/2018

z dnia 20-11-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.2 Studia doktoranckie.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 21.11.2018