Zarządzenie nr 187/2014

z dnia 17-12-2014 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 17.12.2014