Zarządzenie nr 186/2020

z dnia 26-10-2020 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przyznawania jednorazowych dodatków projakościowych pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanych ze środków subwencji na działania projakościowe pozostających w dyspozycji Rektora.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 27.10.2020