Zarządzenie nr 186/2018

z dnia 14-11-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 30/2016  *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 203/2020 * Zarządzenie nr 71/2021 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 21.04.2021

Wprowadził: ns, 16.11.2018