Zarządzenie nr 184/2021

z dnia 27-10-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów zabezpieczeń w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 179/2020 *

Dostarczył: Mateusz Ponicki

Wprowadził: ap, 27.10.2021