Zarządzenie nr 184/2012

z dnia 26-11-2012 Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2012/2013.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 05.12.2012