Zarządzenie nr 183/2020

z dnia 19-10-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 199/2018 * Zarządzenie nr 70/2019 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 201/2020 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 21.10.2020