Zarządzenie nr 18/2017

z dnia 21-02-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 48/2008 * Zarządzenie nr 139/2013 * Zarządzenie nr 161/2015 *

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 21.02.2017