Zarządzenie nr 18/2012

z dnia 19-03-2012 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia „Obiegu dokumentów dla projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 35/2016 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 31.08.2016

Wprowadził: ns, 28.03.2012