Zarządzenie nr 18/2008

z dnia 31-03-2008 Rektora UŚ utworzenia Studiów Podyplomowych "Internetowy Design".
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009