Zarządzenie nr 179/2018

z dnia 13-11-2018 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pn.: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – UMO SMCEBI”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: mb, 14.11.2018