Zarządzenie nr 177/2019

z dnia 23-12-2019 Rektora UŚ zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 * Zarządzenie nr 151/2019 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 15/2020 * Zarządzenie nr 56/2020 * Zarządzenie nr 120/2020 * Zarządzenie nr 169/2021 * Zarządzenie nr 169/2021 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 29.09.2021

Wprowadził: mb, 23.12.2019