Zarządzenie nr 176/2021

z dnia 15-10-2021 Rektora UŚ w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 92/2017 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: dk, 18.10.2021