Zarządzenie nr 176/2019

z dnia 20-12-2019 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przyznawania jednorazowych dodatków zadaniowych pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanych ze środków subwencji będących w dyspozycji rektora na działania projakościowe.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 20.12.2019