Zarządzenie nr 175/2019

z dnia 19-12-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 118/2019 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 20.12.2019