Zarządzenie nr 175/2018

z dnia 30-10-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 68/2017 * Zarządzenie nr 87/2017 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 05.11.2018