Zarządzenie nr 17/2014

z dnia 14-02-2014 Rektora UŚ określające zasady udzielania pomocy publicznej de minimis w projektach realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 76/2015 *

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 29.06.2015

Wprowadził: ns, 14.02.2014