Zarządzenie nr 17/2008

z dnia 19-03-2008 Rektora UŚ szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE".

Akty uchylające: Zarządzenie nr 150/2013

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 25.11.2013

Wprowadził: mb, 02.06.2009