Zarządzenie nr 171/2020

z dnia 05-10-2020 Rektora UŚ w sprawie zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Treść:

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: mb, 06.10.2020