Zarządzenie nr 170/2020

z dnia 01-10-2020 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Ścieżki adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 05.10.2020