Zarządzenie nr 170/2017

z dnia 21-11-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 154/2017 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 23.11.2017

Wprowadził: ns, 22.11.2017