Zarządzenie nr 169/2019

z dnia 05-12-2019 Rektora UŚ w sprawie planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, godzin ponadwymiarowych i zleconych, praktyk zawodowych doktorantów oraz zdolności dydaktycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: ns, 24.02.2020

Wprowadził: ns, 05.12.2019