Zarządzenie nr 169/2017

z dnia 17-11-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego zasady wspierania inicjatyw grantowych tzw. małe granty, pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowanych z puli rezerwy rektora na działania projakościowe (własne środki)".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 12.12.2017

Wprowadził: ns, 17.11.2017