Zarządzenie nr 168/2020

z dnia 01-10-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 43/2020 * Zarządzenie nr 134/2020 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: dk, 06.10.2020